ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ข้อบังคับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

ข้อบังคับ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ที่ 1/2560 เรื่องให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2560

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ที่ 1/2560  เรื่องให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2560

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์การเปิดรับสมัครบริษัทประเมินราคาภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคารฯ

ด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์การเปิดรับสมัครบริษัทประเมินราคาภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคารฯ ในครั้งนี้ ธนาคารฯ จึงขอความอนุเคราะห์จาก สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซค์ของสมาคมเพื่อประกาศให้บริษัทประเมินราคาภายนอกทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ   เอกสารดาวน์โหลด  

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ Esplanade รัชดา

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559  ณ Esplanade  รัชดา    สนใจสมัคร และโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี  สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประเภท  สะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี  137-0-98709-9 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางยี่ขัน และ …

ประกาศเรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

  – ประกาศเรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) – เงื่อนไขสำหรับการเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) – แบบฟอร์มคำรับรอง – แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน – รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2559 (รวม 70 ราย)       …