ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดระดับความรู้ผู้ประเมินฯ ชั้นวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดสอบ  ณ ห้อง ๒๐๙  ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ Esplanade รัชดา

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559  ณ Esplanade  รัชดา    สนใจสมัคร และโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี  สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประเภท  สะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี  137-0-98709-9 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางยี่ขัน และ …

ประกาศเรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

  – ประกาศเรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) – เงื่อนไขสำหรับการเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) – แบบฟอร์มคำรับรอง – แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน – รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2559 (รวม 70 ราย)       …

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม เรียน สมาชิกทุกท่าน            ตามที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ได้จัดอบรมหลักสูตร  ทิศทางใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ  ในวันที่ 6 ก.พ.59 ณ ห้องประชุมอินทรักษ์  สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ซ.จรัญสนิทวงศ์ 59 เขตบางพลัด …