ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

การอบรมสมาชิกใหม่ และสมาชิกที่ปรับเปลี่ยนสถานะภาพ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

        สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย   จะจัดการอบรมสมาชิกใหม่ และสมาชิกที่ปรับเปลี่ยสถานะภาพ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยชั้น ๓ อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๕๙ เขตบางพลัด …

ประกาศ รับสมัครบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ประกาศ รับสมัครบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด