ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ประกาศสมาคม ฯ ที่ 3/2557 เรื่องการแก้ไข ปรับปรุงบัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารของสมาคม

ประกาศสมาคม ฯ ที่ 3/2557 เรื่องการแก้ไข ปรับปรุงบัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารของสมาคม

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 3/2557 เรื่องการปรับอัตราค่าบริการในการประเมินมูลค่าหลักประกัน

        เอกสารประกาศ    ตารางค่าบริการในการประเมินมูลค่าหลักประกัน

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

เรื่อง พิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                    สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย   จะร่วมกันจัดพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร …