ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 3/2557 เรื่องการปรับอัตราค่าบริการในการประเมินมูลค่าหลักประกัน

        เอกสารประกาศ    ตารางค่าบริการในการประเมินมูลค่าหลักประกัน

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ(กรณีพิเศษ)

                         ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย      ได้จัดทำหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของสมาคมฉบับใหม่ และจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ภายในปี ๒๕๕๗ นี้ แต่เนื่องจาก ยังมีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สอบผ่านการจัดสอบวัดระดับผู้ประเมินชั้นวิสามัญ …

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

การแข่งขันฟุตซอล VALUER SPORT DAY ครั้งที่ 2 ประจําปี 2557

การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รับสมัครจํานวน  24 ทีม  ณ สนามชาญชัยอะเคเดี้ยมภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

เรื่อง พิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                    สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย   จะร่วมกันจัดพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร …