ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

ภาพบรรยากาศในโครงการบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานกรมที่ดิน วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

  ภาพบรรยากาศในโครงการบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานกรมที่ดิน วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลัก กับทาง กลต

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักรายใหม่ เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สมาคมได้จัดอบรมและทดสอบ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (กรณีพิเศษ)

                      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สมาคมได้จัดอบรมและทดสอบ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (กรณีพิเศษ)

ภาพบรรยากาศในการอบรม การประเมินราคาทรัพย์สินด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557

    ภาพบรรยากาศในการอบรม การประเมินราคาทรัพย์สินด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557