ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

แจ้งรายละเอียดการสอบจัดระดับผู้ประเมินฯ ชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

แจ้งผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ผู้ประเมินฯ ชั้นวิสามัญ  ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 จัดสอบ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 2/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาและวิชาที่สอบวัดความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคม

ประกาศคณะทำงานร่วมเพื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ 2/2558   เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาและวิชาที่สอบวัดความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคม  

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

ภาพบรรยากาศในโครงการบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานกรมที่ดิน วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

  ภาพบรรยากาศในโครงการบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานกรมที่ดิน วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลัก กับทาง กลต

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักรายใหม่ เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สมาคมได้จัดอบรมและทดสอบ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (กรณีพิเศษ)

                      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สมาคมได้จัดอบรมและทดสอบ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (กรณีพิเศษ)

ภาพบรรยากาศในการอบรม การประเมินราคาทรัพย์สินด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557

    ภาพบรรยากาศในการอบรม การประเมินราคาทรัพย์สินด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557