ข่าวและกิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส.

ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง อยู่ในกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ มีความประสงค์ จะรับสมุครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส. ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ

  • 2018-10-02 08:01:48.0

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

  • 2018-10-19 07:04:56.0

การอบรมหลักสูตร “แนวทางการประเมินมูลค่าการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่” วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

การอบรมหลักสูตร “แนวทางการประเมินมูลค่าการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่” วันเสาร์ที่ 27 ตุลาค

  • 2018-10-08 03:44:27.0

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำโุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำโุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

  • 2018-10-11 06:03:49.0