อบรม การประเมินราคาที่ดินในเขตไฟฟ้า และกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับงานโครงข่ายไฟฟ้า

อบรม “การประเมินราคาที่ดินในเขตไฟฟ้า และกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับงานโครงข่ายไฟฟ้า” (CPD 6 ชั่วโมง) ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ชั้น 3 ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ 59 กทม. Read more

การประเมินมูลค่าธุรกิจ และ หลักการ-แนวคิดใหม่ภายใต้ Thailand 4.0

อบรม “การประเมินมูลค่าธุรกิจ และ หลักการ-แนวคิดใหม่ภายใต้ Thailand 4.0” (CPD 6 ชั่วโมง)
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ชั้น 3 ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ 59 กทม.

Read more

การอบรมหลักสูตร การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า และบทบาทนักประเมิน : บริบทใหม่ ภายใต้ Thailand 4.0

การอบรมหลักสูตร การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า และบทบาทนักประเมิน : บริบทใหม่ ภายใต้ Thailand 4.0 วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

การอบรม “พ.ร.บ.หลักประกันว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติ และการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหลักประกัน” และ “แนวคิดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา” วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

การอบรม “พ.ร.บ.หลักประกันว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติ และการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหลักประกัน”

 และ

“แนวคิดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา”

 

วันเสาร์ที่ 18  มิถุนายน  2559

 

 

 

Read more

การฝึกอบรมให้ความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การฝึกอบรมให้ความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน  รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Read more

ภาพการอบรมหลักสูตร”พื้นฐานการประเมินและการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้” วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559

การอบรมหลักสูตร”พื้นฐานการประเมินและการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้” วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559

Read more

ภาพบรรยากาศในการอบรมหลักสูตร การประเมินราคาทรัพย์สินโดยวิธี Residual วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร การประเมินราคาทรัพย์สินโดยวิธี Residual  

วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more