อบรม การประเมินราคาที่ดินในเขตไฟฟ้า และกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับงานโครงข่ายไฟฟ้า

อบรม “การประเมินราคาที่ดินในเขตไฟฟ้า และกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับงานโครงข่ายไฟฟ้า” (CPD 6 ชั่วโมง) ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ชั้น 3 ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ 59 กทม.

Send this to a friend