การประเมินมูลค่าธุรกิจ และ หลักการ-แนวคิดใหม่ภายใต้ Thailand 4.0

อบรม “การประเมินมูลค่าธุรกิจ และ หลักการ-แนวคิดใหม่ภายใต้ Thailand 4.0” (CPD 6 ชั่วโมง)
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ชั้น 3 ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ 59 กทม.

Send this to a friend