รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบผู้ประเมินชั้นสามัญ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

สมาคมฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกำหนดการและสถานที่สอบผู้ประเมินชั้นสามัญ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560  http://smart.bus.tu.ac.th/news_desc.asp?sdatatopicno=40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend