ประกาศสมาคมที่ 1/2560 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560

ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2560

โหลดใบสมัครได้ พร้อมรายละเอียดตามไฟล์แนบ หมดเขตการรับสมัคร 10 กรกฎาคม 2560 

ใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend