แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ) ครั้งที่ 1/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 จัดสอบ ณ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันสอบ: อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวลาสอบ: 9:00 – 12:00 น.
สถานที่สอบ: ชั้น 2 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลิก>> ดูที่ตั้งอาคาร

ข้อปฏิบัติในการสอบ
1.ขอให้ผู้เข้าสอบเผื่อเวลาและวางแผนสำหรับการเดินทางมายังอาคารสอบอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเข้าห้องสอบ
2.อุปกรณ์การสอบที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ และเครื่องคำนวณเท่านั้น
3.อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 8:45 น.และผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสอบด้วย
4.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ
5.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเวลา 9:30 น.
6.ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 11:00 น.

Send this to a friend