การอบรม “พ.ร.บ.หลักประกันว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติ และการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหลักประกัน” และ “แนวคิดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา” วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

การอบรม “พ.ร.บ.หลักประกันว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติ และการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหลักประกัน”

 และ

“แนวคิดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา”

 

วันเสาร์ที่ 18  มิถุนายน  2559

 

 

 

ใบสมัคร

Send this to a friend