อบรมกฏหมายใหม่

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม กฏหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อการประเมินค่าทรัพย์สิน (ภาคปฏิบัติ) 25-26 .. 63 .เชียงใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัคร​:  บสมัคร 25-26 ม.ค.63