ข่าวและกิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส.

ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง อยู่ในกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ มีความประสงค์ จะรับสมุครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส. ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ

  • 2018-10-02 08:01:48.0

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ สามาถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพร้อมบัตรผู้ประเมินหลัก

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ สามาถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพร้อมบัตรผู้ประเมินหลัก

  • 2018-11-09 08:46:22.0

การประชุมเพื่อหาแนวทางในการพิจารณาร่างมาตราฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพประเมินราคา สำหรับตลาดเงิน

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ส่ง คุณสฐิภพ สุรินยา กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คุณวิเศษ นุ้ยตูม กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คุณสมชายจันทร์เหมือนเผือก กรรมการสมาคม คุณพณชัย ฤกษะสุตไพรัตน์ กรรมการสมาคม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับทางผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และชมรมนักบริหารงานประเมินราคาฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ของ สมาคมธนาคารไทย เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาร่างมาตราฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพประเมินราคา สำหรับตลาดเงิน และหาข้อสรุปไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะนำเสนอต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณา ในการกำกับ ดูแล และกำหนดรายชื่อบริษัทประเมินเฉพาะสำหรับ..ตลาดเงิน..ต่อไป

  • 2018-10-26 05:27:26.0

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

  • 2018-10-19 07:04:56.0