Home

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสาร

ประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน (AVA) ครั้งที่ 22
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดย วราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายกสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน (AVA) ครั้งที่ 22 ในวันที่ 20-22  .. 2562 ณ รร.ดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีปรเทศสมาชิก 8 ประเทศ เข้าร่วม ประมาณ 100 คน และคนไทยประมาณ 200 คน โดยมี รมช.คลัง สันติ พร้อมพัฒน์ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงาน เลขาธิการ สนง.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) รื่นวดี สุวรรณมงคล และ กก.ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉัตรชัย ศิริไล ร่วมเป็น key note speakers สนใจเข้าร่วมงาน โทร.  089-200-8882 Email : avathai.vat@gmail.com
ไทยเจ้าภาพประชุม”สภานักประเมินราคาอาเซียน” ถก“มาตรฐานร่วม”เคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยเจ้าภาพประชุม “สภานักประเมินราคาอาเซียน” 20-22 ต.ค.นี้ ถก 8 ชาติ พัฒนามาตรฐานการประเมินฯเป็นที่ยอมรับของสังคม มีส่วนเคลื่อนเศรษฐกิจ “เลขาฯส.ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไทย”แนะรัฐไฟเขียวตั้งสภาฯนักประเมินค่าทรัพย์สินไทย กลไกคุมจรรยาบรรณวิชาชีพ
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผังที่นั่งสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ

ประกาศผังที่นั่งสอบการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 และข้อปฏิบัติในการสอบ