Home

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสาร

ประกาศผังที่นั่งสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ

ประกาศผังที่นั่งสอบการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 และข้อปฏิบัติในการสอบ