ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆกับทางสมาคม

ประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ (สอบสัมภาษณ์)

ตารางเวลาผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฎิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2560

ตารางเวลาผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฎิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2560

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

แบบสำรวจข้อมูลการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินเครื่องจักรฯ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือการตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินเครื่องจักรฯ

ประกาศสมาคมที่ 1/2560 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560

ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศผลสอบวิสามัญครั้งที่ 1/2560

แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ) ครั้งที่ 1/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 จัดสอบ ณ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันสอบ: อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลาสอบ: 9:00 – 12:00 น. สถานที่สอบ: ชั้น 2 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลิก>> ดูที่ตั้งอาคาร ข้อปฏิบัติในการสอบ …