Home

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรทิศทางการประเมินโรงแรมในยุค Covid-19″
ดาวน์โหลด ใบสมัคร
รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน SMART PROPERTY VALUER (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2564(ตามแผนของสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563)
คลิกดูรายชื่อผู้สอบผ่านวุฒิ63
แจ้งประกาศ : คำสั่งสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ [รายละเอียด]
ข่าวประชาสัมพันธ์ :ประกาศ เรื่อง ผ่อนปรนเงื่อนไขในการต่ออายุผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  คลิกอ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ธปท. ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) และ สมาคมผู้ประเมินราคาอิสระไทย (TVA) เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องผลกระทบที่เกี่ยวกับภาพรวมของการประกาศฯ การใช้รายงานประเมินฉบับเดียวให้สามารถใช้ได้กับทุกธนาคาร (One Report)  คลิกอ่านข่าวทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบริษัทประเมินเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
** ดาวน์โหลดเอกสาร ***
ประกาศธนาคารกรุงไทย  : ประกาศ
ใบสมัครบริษัทประเมินราคา  : ใบสมัคร
เอกสารแนบท้าย  : เอกสารแนบท้ายประกาศ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทประเมินหลักเกณฑ์การคัดเลือก
เรื่อง มาตรการในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
เรียน สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ในช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 23–31 มีนาคม 2563 สมาคมฯ ได้จัดทำระบบ Work form Home ทั้งนี้  เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ตามมาตรการภาครัฐในเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ดังนั้น หากสมาชิกมีความประสงค์จะติดต่อกับทางสมาคมฯ หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของสมาชิกเอง ขอให้ปฏิบัติตามที่สมาคมได้แจ้งให้ทราบในหนังสือที่ สมท.3/ว.007/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ในข้อที่ 2 ซึ่งได้มีการกล่าวถึงวิธีการดำเนินการ หากมีความประสงค์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ขอความกรุณาติดต่อผ่าน Messenger ได้ที่ https://www.facebook.com/Vatthai
ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00-16.30 .
จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร : ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานช่วงการระบาด บริษัทประเมิน
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบริษัทตรวจนับสินค้า (Surveyor) เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย [ดาวน์โหลด ใบสมัคร]
แจ้ง !! ประกาศเลื่อนการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจําปี 2563
ประกาศสมาคมร่วม เรื่องการเลื่อนการจัดสอบ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศที่ 1 /2563 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฎิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ(สอบสัมภาษณ์)
เอกสาร : รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมิน
รับสมัครบริษัทประเมิน  เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เอกสาร : บมจกรุงไทย  / เอกสาร : หนังสือ กลต
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ กลต.ที่ กลต.จท-3.()59/2562 เรื่อง รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการยื่นคำขอต่ออายุผู้ประเมินหลัก ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2563 
เอกสารการจัดสอบวัดความรู้

EXIM Bank รับสมัครบริษัทผู้ประเมินราคาภายนอก  เอกสารประกาศ
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง)
ครั้งที่ 1/2562  
ประกาศตารางเวลาสอบสัมภาษณ์ฯ 1-2562

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม2563
ณ ห้องประชุมสมาคมฯ โดยนายกสมาคม (นายนิสิต จันทร์สมวงค์) เป็นประธานในการประชุมฯ (อ่านข่าวเพิ่มเติม)
การประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยกับมหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่องการจัดสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน​ (AVA)​ครั้งที่​22
ในระหว่างวันที่​20​-22​   ตุลาคม​2562 ที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยาจังหวัดชลบุรี​ โดยมีประเทศที่เป็นสมาชิก​ 8 ประเทศ ได้แก่ประเทศบรูไน  กัมพูชาอินโดนีเซีย มาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทย  ส่วนประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้คือประเทศออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนลาว
อ่านข่าวทั้งหมด..
ประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน (AVA) ครั้งที่ 22
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดย วราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายกสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน (AVA) ครั้งที่ 22 ในวันที่ 20-22  .. 2562 ณ รร.ดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีปรเทศสมาชิก 8 ประเทศ เข้าร่วม ประมาณ 100 คน และคนไทยประมาณ 200 คน โดยมี รมช.คลัง สันติ พร้อมพัฒน์ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงาน เลขาธิการ สนง.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) รื่นวดี สุวรรณมงคล และ กก.ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉัตรชัย ศิริไล ร่วมเป็น key note speakers สนใจเข้าร่วมงาน โทร.  089-200-8882 Email : avathai.vat@gmail.com
ไทยเจ้าภาพประชุม”สภานักประเมินราคาอาเซียน” ถก“มาตรฐานร่วม”เคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยเจ้าภาพประชุม “สภานักประเมินราคาอาเซียน” 20-22 ต.ค.นี้ ถก 8 ชาติ พัฒนามาตรฐานการประเมินฯเป็นที่ยอมรับของสังคม มีส่วนเคลื่อนเศรษฐกิจ “เลขาฯส.ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไทย”แนะรัฐไฟเขียวตั้งสภาฯนักประเมินค่าทรัพย์สินไทย กลไกคุมจรรยาบรรณวิชาชีพ
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผังที่นั่งสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ

ประกาศผังที่นั่งสอบการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 และข้อปฏิบัติในการสอบ